PRAGUE POLO CUP 2017

7. - 9. ZÁŘÍ 2017, VELKÁ CHUCHLE

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na sportovní, kulturní a jiné akce prostřednictvím prodejního místa www.praguepolocup.com

(dále jen "Podmínky")

1. Předmět úpravy Podmínek

Tyto Podmínky společnosti NFK Marketing & Management, a.s. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Česká republika IČ: 264 39 697/ CZ26439697 zapsaná v obchodním Rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7140, jednající předsedou představenstva Nina Popová.

2. Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi POŘADATELEM a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:

3. Smluvní vztahy

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah Akce je Pořadatel, nikoliv společnost GoPay, ta pouze obstarává pro Pořadatele prodej Vstupenek na příslušnou Akci Pořadatele, a to na základě smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a společnosti GoPay EVČ: 1902332091 ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "OZ").

Zákazník koupí vstupenky uzavírá smluvní vztah s Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen "Smlouva o účasti na akci").

4. Vstupenka

Zákazník si u Pořadatele, dle svého výběru ze dvou možností, kupuje vstupenku:

5. Prodej Vstupenek

Vstupenku do PUBLIC ZONE a do PARTNER ZONE lze zakoupit následujícím způsobem:

6. Reklamace

V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Pokud turnaj bude zrušen, Pořadatel bude Zákazníka informovat předem na www.praguepolocup.com. V takovém případě vstupné bude vráceno.